29, Mart, 2023

EYUDER ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU – EYFOR

Kısa adı EYFOR olan, Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, EYUDER'in akademisyenleri, politikacıları ve sahada çalışan öğretmen ve eğitim yöneticilerini 13 yıldır bir araya getiren bir etkinliktir. Her yıl EYFOR da en az 500 ile 1000 arasında bildiri sunumu yapılır. Panel, söyleşi, konferans ve atölye çalışmaları düzenlenir. Eğitim sorunlarına farklı bakış açıları ile yaklaşılarak, akademisyen, öğretmen, yönetici, politikacı katılımcılarla birlikte tartışılır. 750 ile 1300 arasında katılımcı 5 yıldızlı bir otelde ağırlanır. Yine en az 10 farklı ülkeden çağrılı konuşmacı, katılımcı ile geniş bir platformda karşılaştırmalı eğitim konuşmaları gerçekleştirilir. Dolayısıyla EYFOR; Eğitime gönül vermişlerin birbirinden güç aldığı, güç verdiği, ortak araştırma/proje geliştirebildikleri vb. emek platformudur.

Eğitim alanındaki nitelik geliştirme ve yenileşme çalışmalarında sürdürülebilirlik, katkı ve birikim sağlamayı amaçlayan Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR) kapsamında disiplinler arası bir yaklaşım ve anlayış içinde eğitim alanına ilişkin kuram, politika ve uygulamalar tartışılan; bildirili oturum, panel, çalıştay ve konferans, söyleşi, atölye ve açık oturumlara yer verilmektedir Bildiriler istenirse video konferans yoluyla da sunulabilir

EYFOR XIV Başvuru Linki

https://www.eyfor.org/

EYUDER Altın Meşale Ödülleri

EYUDER tarafından 12 kategoride verilen Altın Meşale Ödülleri için EYFOR ana sayfasından yapılan başvurular “Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlnedirilerek farklı kategorilerde ödül alacak kişiler belirlenmektedir. “Altın Meşale” ödüllerinin amacı eğitime gönül veren ve fedakarlık gösteren kişi ve kurumların önemsediğimizi göstermek ve onurlandırmaktır. Aşağıda yer alan 13 Kategori işte bu ödüllerin ana değerleridir:

 1. Yılın Örnek Eğitimci Akademisyeni
 2. Yılın Örnek Mülki İdare Amiri (Vali / Kaymakam)
 3. Yılın Örnek Yazarı ve Kitabı
 4. Yılın Örnek Sosyal Sorumluluk Projesi
 5. Yılın Örnek Sivil Toplum Kuruluşu
 6. Yılın Örnek Eğitim Yöneticisi
 7. Yılın Örnek Eğitim Dostu Şirketi
 8. Yılın Örnek Eğitim Araştırması
 9. Yılın Örnek Öğretmeni
 10. Yılın Örnek Özel Öğretim Kurumu/Okulu
 11. Yılın Örnek Köşe Yazarı
 12. Yılın Örnek TV Programı
 13. a. Yılın Örnek eTwinning Projesi b. Yılın Örnek Erasmus Projesi

Son Haberler

}